บริษัท จงซานเอมิไทม์อิเล็คทริค จำกัด
Zhongshan Amitime Electric Co., Ltd.

ที่อยู่โรงงาน – 5th Yandong Road, Dayan Industrial Zone Huangpu Town, Zhongshan City, Guangdong, China.

รหัสไปรษณีย์ – 528429

อีเมล์แอดเดรส – puttipong@amitime.com

http://www.amitime.in.th/