บริษัท เอมิไทม์อีเล็คทริค จำกัด ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ อาธิ ISO9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO18000 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และอื่น ๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่พาร์ทเนอร์คู่ค้าและรังสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้ใช้งานเชื่อมั่นในองค์กรและมั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งานจริง